Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.speedcleaner.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług speedcleaner.pl . myjkadookien.pl, myjkadoszyb.pl oraz speedcleaner.com.pl poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

DemoNet  Wiesława Szczypińska z siedzibą w 42-450 Rokitno Szlacheckie ul. Szkolna 34 A
NIP 6442304792, REGON 241347910

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży. Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, NIP.

Podanie danych osobowych przez Klienta przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji ww. uprawnień Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

Sprzedawca informuje, iż w trakcie wizyty Klienta w Sklepie zbierane są automatycznie dodatkowe dane obejmujące adres IP łącza internetowego Klienta, rodzaj używanej przez niego przeglądarki internetowej oraz rodzaj systemu operacyjnego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym służą badaniu preferencji Klientów, zbieraniu danych demograficznych i statystycznych dotyczących Klientów oraz zapewnieniu możliwości spersonalizowania wyglądu Sklepu.

Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony prywatności i danych osobowych przekazanych mu przez Klientów, w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W Sklepie są używane pliki typu cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu, utrzymywanie sesji Klienta po jego zalogowaniu na Koncie, umożliwienie Klientowi dostosowania wyglądu Serwisu do indywidualnych potrzeb, tworzenie statystyk oglądalności Sklepu oraz prawidłowe kierowanie spersonalizowanej reklamy zamieszczonej w Sklepie.

Klient może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym (np. w komputerze osobistym, tablecie itp.), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Zmiany dokonuje Klient, zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, której Klient używa. Klient może również w każdej chwili usunąć wybrane pliki cookies.

Wyłączenie stosowania cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Sklepu.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Sprzedawca będzie przechowywał informacje w urządzeniach końcowych Klienta i uzyskiwał dostęp do tych informacji.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” patrz polityka plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis speedcleaner.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.